Kuusalu tee 35, Kuusalu, 74601 Harjumaa

krista.allik@kuusalu.ee

+3720 515 4154

E-R 14:00-18:00

Noortevolikogu kandidaadid

Tutvu noortevolikogu kandidaatidega

Epp Tammemäe

Kandidaat 1

Olen Epp Tammemäe, Kuusalu KK õpilane ning Kuusalu valla elanik. Soovin kandideerida noortevolikokku, kuna soovin pakkuda noortele uusi võimalusi oma elu huvitamaks teha tänu valla toetusele. Noorteühenduste teadaolevalt ei ole varem osalenud. Olen praegusel hetkel suure valla ürituse üks korraldajatest ning see nõuab väga palju koostööd ja harmooniat. Tuleb arvestada väga palju teiste arvamuste ja huvidega. Kuna ürituste korraldamises on juba käsi sees, siis see on kindel koht, kus tahan kaasa lüüa.

Eliisa Helene Mäeväli

Kandidaat 2

Olen Kuusalu Keskkooli 11.klassi õpilane Eliisa Helene Mäeväli. Minu elus on väga tähtsal kohal muusika ja sport – alustasin viiuli õpinguid valla muusikakoolis juba lasteaia viimases rühmas ning aastate jooksul on sellele lisandunud orel ja saksofon. Samuti laulan kooli noortekooris. Mulle meeldib väga panna end proovile suhtlemises erinevates keskkondades, käisin 2019. aastal ERASMUS+ projekti raames kooli esindamas Portugalis ja 2023. aasta kevadel VeniVidiVici Eestisisese õpilasvahetusprogrammiga õppimas Viimsi Gümnaasiumis.
Erinevatest treeningvõimalustest on minu lemmikuteks raskuste tõstmine jõusaalis, tantsimine ja rahvajooksudel osalemine.
Soovin kandideerida noortevolikokku, sest mul on ideid, aga mitte piisavalt häält, et neid päriselt ellu viia. Mind huvitab rekreatsioon ja üldine ürituste korraldus. Suuremad meeskonnatöö kogemused olen saanud kooli ürituste korralduses osalemisel (kooli aastapäeva ball), Liipa Talu jõulumaal vabatahtlikuna osalemisel kahel aastal, aga ka orkestrites ja bändides osalemisel, neist viimased on andnud juurde esinemiskogemust.
Oleksin vabatahtlikuna valmis panustama nii vallaürituste korraldustiimides, kui ka muudes väiksemates läbirääkimistes, sest olen kohusetundlik, aktiivne ja naudin suhtlemist igas vanuses inimestega.
Minu suurimaks sooviks on, et saaksime anda kõigile valla elanikele teadmise, et neid kuulatakse, nendega arvestatakse ja neid hoitakse prioriteetsena. Meil kõigil peab olema võimalus ja soov oma kodukoha elu edendada ning selleks vajaminev toetus saada, et ka tulevased põlved eelistaksid urbaniseerumise asemel jääda püsima maakohtadesse.

Renno Välk

Kandidaat 3

Mina Renno, olen Kuusalu Keskkooli gümnasist, ma elan küll naabervallas, aga see-eest veedan enamuse oma elust Kuusalu vallas. Olen siit vallast saanud endale hariduse, sõbrad ja uusi kogemusi, mis tulevad mulle edasises elus kasuks. Soovin jagada seda võimalust, mida Kuusalu vald annab teistele noortele edasi.
Kuusalu Keskkoolis olen olnud Õpilasesinduse liige juba 7. klassist alates, sealhulgas juhatuses 2021. aastast. Vabal ajal tegelen peamiselt spordi ja muusikaga, Kuusalu vald annab neile pühendamiseks ideaalsed võimalused.
Pea iga-aastaselt aitan ka oma isal korraldada ratta- ja jooksuvõistlusi, tegeledes raja märgistamise, reguleerimise, puhastamise ja igasuguse muu vajaliku abistamisega.
2023 aasta alguses pakuti mulle võimalust osaleda NVK bändis, mille ma võtsin vastu. Viimased kuud proovides on mu ühed lemmikhetked olnud sel aastal.

Riine Roos

Kandidaat 4

Tere, minu nimi on Riine Roos. Olen Kuusalu Keskkoolis käiv tegus ja sõbralik 11.klassi õpilane, kes tegeleb enamuse oma ajast spordiga. Kandideerin noortevolikokku, sest tunnen huvi oma kodukohas toimuvatest noortele mõeldud sündmustest ja kuna mul oleks pakkuda uusi ideid ja tegevusi Kuusalu noortele. Meeskonnatööga on mul olnud mitmeid kogemusi, nii oma klassiga korraldatud balliga ja väljaspoolt kooli erinevate projektide loomisega. Vabatahtlikult olen valmis panustama kõikidesse valdkondadesse mis vähegi huvitavad on. See suvi loodan ka välismaale minna vabatahtlikult appi tööd tegema, millega loodan arendada oma suhtlusoskusi ja inglise keelt.

Mariella Soom

Kandidaat 5

Mina olen Mariella – Kuusalu Keskkooli abiturient ja Kuusalu Noortevolikogu 1.koosseisu liige. Hakkaja noorena panustan koolielu parendamisse õpilasesinduse presidendina. Vabal ajal mängin Kuusalu Kunstide Koolis akordioni ja kuulun NVK bändi koosseisu. Lisaks meeldib mulle väga oma vaba aega sisutada semude ja perega aega veetes.
Soovin noortevolikokku uuesti kandideerida, sest see on päriselt NII vinge. Soovin veelgi rohkem anda oma panust, et noortel oleks meie vallas hea olla. Kindlasti tahan kuhjaga vahvaid üritusi korraldada.
Mulle meeldib kambakesi tegutseda ning naudin ürituste korraldamise kulgu. Seda näitab ka minu sündmuste korraldamise hulk – olen koolisiseselt mitmeid korraldanud. Olen aidanud osaluskohvikuid läbi viia. Eelmine suvi olin üks peakorraldajatest Kuusalu Muusikafest 2022, mille eest meid ka tunnustati valla tänukontserdil tiitliga “Aasta tegu”.
Kuna liikumine on mulle südamelähedane siis sooviksin järgnevad aastad end pühendada spordi valdkonnale!
-Mariella 🌞

Siim Sillaste

Kandidaat 6

Minu nimi on Siim Sillaste. Olen gümnasist ja alustav noor ettevõtja. Peamiselt tegelen õppimise, töötamise ja puhkamisega, vahel meeldib mulle trumme põristada. Soovin kandideerida noortevolikokku kuna olin ka eelmises koosseisus, mis süvendas minus tahtmist kogukonna eest midagi ära teha. Noortevolikogu liikmeks olemine andis mulle väga palju uusi ja vajalikke kogemusi. Üks kõige parem kogemus oli muusikafesti korraldamine eelmine suvi, mida südamest soovin korraldada kõikidel tulevatel aastatel. Ma isiklikult tahan hoolitseda selle eest, et kõigi hääl oleks kuuldav ja nähtav.

Allen Larin

Kandidaat 7

Olen Allen, 11.klassi õpilane ning tegelen vägagi aktiivselt noorteorganisatsioonis Noored Kotkad, Kuusalu NK 2 rühmas. Kandideerin volikokku, sest minu lai silmaring ja hea juhtimisoskus aitaks Kuusalu vallal tervikuna edasi liikuda läbi noorte sisendi ja tagasiside valla tegevusse. Varasemalt olen kokkupuutunud ka erinevate ürituste korraldustega ühiskonnas läbi Kuusalu keskkooli õpilasesinduse, näiteks Harjumaa osaluskohvik 2020, kuid mu kogemustepagas pärineb suuresti Noortest Kotkastest. Teinud nii erinevaid laagreid ja võistlusi koostöös rühmakaaslaste ning sõpradega, selleks ka projekte kirjutanud.
Kokkuvõttes teeb minust hea kandidaadi kohanemisvõime, hea juhtimisoskus ja lai silmaring.
PILT: Hans Joonas Kokkota

Joosep Mürk

Kandidaat 8

Soovin uuesti kandideerida, sest eelmise NVK koosseisuga tegime palju ära, kuid alati saab rohkem ja paremini. Usun, et saan oma eelneva kogemusega kõvasti abiks olla noorte elu edendamisel.

Jan Philip Kivimaa

Kandidaat 9

Olen ettevõtlik, sihikindel, ja avatud noor. Ma tegelen rahvatantsu, näiteringiga ja talisuplusega. Vabal ajal käin matkamas ja mängin kitarri. Ma soovin kandideerida noortevolikokku, kuna mind on pikalt painanud ideed, mis teeksid noorte elu mitmekülgsemaks ja paremaks. Olen olnud ka Kuusalu Keskooli õpilasesiduses ja sellega seoses ka mitmetel osaluskohvikutel aktiivselt osalenud. Meeskonnatöös olen kindlasti palju osa saanud, kuna olen endine noorkotkas ja sellega seoses osalenud laagrites ja võistlustel ning edukalt toime tulnud ka kriitlisemates olukordades. Ma oleksin valmis andma loenguid või läbi viima tegevusi nt:matkad erinevatele vanusegruppidele keskkonna ja looduse teemal.

Uku Aasrand

Kandidaat 10

Lõpetan kevadel Kuusalu Keskkooli, kus olen olnud terve õpitud aja õpilasesinduse liige. Kuigi tulevased õpingud viivad mind tõenäoliselt Kuusalust kaugemale, soovin siiski kohalikku ellu panustada ning noortevolikogu annab selleks hea võimaluse. Kuulusin ka NVK esimesse koosseisu ning olen väga õnnelik, et mul see võimalus oli. Õppisin väga palju uut, kuid mis kõige tähtsam, NVK tegi minu elu veelgi põnevamaks ning kaaslased olid megad! Tahan kandideerida uuesti ning volikokku pääsedes olla veel aktiivsem.
Minu hobideks on kergejõustik ning muusika ja nendesse valdkondadesse tahaksin kõige enam panustada. Samuti on oluline, et noortel oleks palju vaba aja veetmise viise ning Kuusalu kandis toimuks ägedaid üritusi, nagu näiteks Kuusalu Muusikafestival, millest saab iga-aastane traditsioon.

Kerttu Saagpakk

Kandidaat 11

Olen Kerttu Saagpakk ning praegu õpin Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 1. kursusel muusikapedagoogiks. Kandideerin noortevolikogusse, kuna soovin endas veelgi rohkem arendada spontaansust, oma selge arvamuse avaldamise ning tiimitöö oskust. Esimesse koosseisu kuuludes sain kamaluga kogemust. Soovin kogeda uue koosseisu värskust, mis kindlasti avaldub nii suurtes mõtetes kui ka veel suuremates tegudes. Tahan edaspidigi panustada koduvalla ellu ning muhedate noortega koosolekuid pidada. Põhikoolist alates olen olnud seotud õpilasesinduse- ning aktiiviga, sel aastal kandideerisin ka üliõpilasesindusse. Olen osalenud sündmuste korraldamistel ja erinevatesse ettevõtmistesse panustanud. Enim pakuks mulle huvi tegeleda millegagi, mis on kultuuriga seotud.

August Okk

Kandidaat 12

Mina olen Kuusalu valla noor August Okk ning tegelen hetkel lisaks gümnaasiumi lõpueksamiteks õppimisele aktiivselt näitlemise ja kergejõustikuga. Kandideerin noortevolikokku, sest soovin meie valla elus kaasa lüüa ja seda noorte elu vabaajategevuste poolest mitmekesisemaks muuta. Ühtlasi annab see mulle nüüd, kus keskkool läbi hakkab saama, võimaluse ennast vabal ajal arendada. Olen seni aktiivselt panustanud kooliüritustesse nii tehnilise kui sisulise ja loomingulise poole pealt ning soovin seda teha ka kooliväliselt. Oluline on see, et pärast gümnaasiumi lõppu on mul tahtmine jääda seotuks koduvallaga. Usun, et meie kandi noorte elu saab aktiivsete inimeste abiga veel huvitavamaks muuta.