Kuusalu tee 35, Kuusalu, 74601 Harjumaa

krista.allik@kuusalu.ee

+3720 515 4154

E-R 14:00-18:00

Kandideeri Kuusalu valla noortevolikokku

Kandideeri Kuusalu valla noortevolikokku

  • Kui oled 14 – 26 aastane noor, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kuusalu vald või oled õpilane Kuusalu valla haldusterritooriumil tegutsevas üldhariduskoolis,
  • tahad Kuusalu vallas midagi korda saata,
  • tahad teada, kuidas Kuusalu valla töö käib,
  • soovid muuta Kuusalu vallas noorte elu veelgi paremaks,
  • tahad juurde saada kogemusi, tutvusi, enesekindlust ja julgust

siis on Kuusalu valla noortevolikogu just Sinu jaoks! Tule ja kandideeri Kuusalu valla noortevolikokku.

Kandideerimisavaldus

Kuusalu valla noortevolikogu eesmärgid on:

  • noorte esindamine ja nende huvide kaitsmine Kuusalu vallas;
  • noorte kaasamine neid puudutavatesse otsustusprotsessidesse;
  • koostöö arendamine teiste valdade ja linnade noortevolikogudega;
  • noorte esindamine maakondlikel, riiklikel või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel;
  • noorte kodanikualgatuse julgustamine.

Täpsemalt saad lugeda Kuusalu valla noortevolikogu põhimäärusest https://www.riigiteataja.ee/akt/406112020053#

Noorte osaluskogudest saad lugeda Eesti Noorteühenduste Liidu lehelt https://enl.ee/noorte-osalus/osaluskogud/

Eestis on noortevolikogu loomise alused kirjeldatud noorootöö seaduses. https://www.riigiteataja.ee/akt/NTS § 9. Noortevolikogu

(1) Valla- või linnavolikogu juurde võib moodustada noortevolikogu. Noortevolikogu eesmärgiks on arutada valla või linna pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid valla- või linnavolikogule ja valla- või linnavalitsusele, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.

(2) Noortevolikogu valitakse valla või linna noorte poolt demokraatlikul teel valla- või linnavolikogu kehtestatud korras.

(3) Noortevolikogu tegutsemise alused kehtestab valla- või linnavolikogu.

(4) Vald või linn toetavad oma haldusterritooriumi noortevolikogu jätkusuutlikku tegutsemist valla- või linnavolikogu kehtestatud korras.

(5) Valla- või linnavolikogu edastab noortevolikogule selle taotlusel oma istungite päevakordade projektid ning noori puudutavate õigusaktide eelnõud enne valla- või linnavolikogu istungite toimumist.