Kuusalu tee 35, Kuusalu, 74601 Harjumaa

krista.allik@kuusalu.ee

+3720 515 4154

E-R 14:00-18:00

Omaalgatus

Mis on Kuusalu valla noorte huvitegevust toetav fond?

Mis on Kuusalu valla noorte huvitegevust toetav fond?

 

Alates 2019. aastast toetatakse Kuusalu vallas noorte ettevõtlikkust ja omaalgatuslikku huvitegevust. 

Taotluse esitamisel kehtivad järgnevad tingimused:

Toetus on eelkõige noorte süsteemse ja juhendatud huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks, eesmärgiga suurendada nende võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal.
Projektitaotluse saab esitada 13-19 aasta vanune noor või noored.
Projekti koostamisel ja läbiviimisel tuleb kaasata täisealine mentor. Kuusalu Noortekeskuse noorsootöötajad on valmis Sind igati toetama. Pöördu julgelt vajadusel nende poole.
Taotletav tegevus peab olema seotud Kuusalu vallaga ja/või Kuusalu kogukonnaga.
Toetuse kaudu soetatud vara jääb Kuusalu valla allasutuste kasutusse.

2023 aastal toimuvad taotlusvoorud aprillis ja septembris.  Taotlusfondi suurus aprillis on 3000 eurot ja septembris 1500 eurot. Septembri taotlusvoor lükkus oktoobrisse ja taotlusfondi suurusele lisandus aprillivooru jääk, mis teeb taotlusvooru suuruseks 2000 eurot.

Taotlust saab esitada 23.-29. oktoober 2023.

Taotluse saab esitada e-vormil või paberkandjal.

Elektroonilisel taotlemiseks avage noorte ettevõtlikkuse ja omaalgatusliku huvitegevuse toetuse taotluse e-vorm. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Seejärel kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormile lisage eelnevalt nimetatud dokumendid. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Taotlusi hindab selleks loodud kolmeliikmeline komisjon, mille moodustab noorsootöö koordinaator.
Taotlusvoorude tulemused avaldatakse Kuusalu valla kodulehel.
Toetus kantakse arve alusel teenuse osutaja ja/või kauba tarnija arvelduskontole.
Peale tegevuse lõppkuupäeva esitab taotleja 30 päeva jooksu aruande.

Noorte omaalgatus

Kuusalu noorkotkastele patrullkotid

Aprillis 2023 esitasi Rasmus Karro omaalgatus taotluse, et parendada Kuusalu Noortekotkaste rühma huvitegevust. Projekti eesmärgiks patrullkottide soetamine, millega noored saavad osaleda võistlustel. Väike kokkuvõte Rasmus

Loe edasi »
Noorte omaalgatus

Noortefilm “Varjatud pärandus”

2021 aasta mais sai toetust Hanna-Stiina kirjutatud projekt teha noortefilm. Meie vallas on kõige vingemad noored! Üheskoos tegid nad ägeda ja imelise noortefilmi, mille esilinastus

Loe edasi »
Noorte omaalgatus

SlackBatuut ja Ninja-Slackline Kolgas

Mai 2022 Noorte huvitegevuse omaalgatuse projekti taotluses sai rahastuse Kolga Kooli õpilase Hanna Liisa Talts kirjutatud projekt. Projekti idee tekkis soovist vahetundide ajal rohkem õues

Loe edasi »
Noorte omaalgatus

Kodukino Kolga Seltsimajas

2021 aastal sai toetust vahva noorte idee Kodukino Kolga Seltsimajas. Suured tänud Kerttu Saagpakk-ile projekti eestvedamisel. Ekraani jaoks noorte projektist raha ei jätkunud ning see

Loe edasi »
Noorte omaalgatus

Noorte Omaalgatuslik Spordilaager

25.-27. augustini toimus Kuusalu spordikeskuses spordilaager, kust said osa võtta 24 noort vanuses 9-14. Korraldajateks olid vastloodud Kuusalu noortevolikogu liikmed Sanne Säär, Kerttu Saagpakk ja

Loe edasi »
Noorte omaalgatus

Spordilaager 2020

17.-19. augustini toimus Kolga Koolis esmakordselt tasuta II ja III kooliastme lastele mõeldud spordilaager. Laagri korraldasime koos Kolga õpilasesinduse liikmete ja abiturientidega. Raha laagri jaoks

Loe edasi »