Kuusalu tee 35, Kuusalu, 74601 Harjumaa

krista.allik@kuusalu.ee

+3720 515 4154

E-R 14:00-18:00

Muusika

Kas sulle meeldib kuulata ja teha muusikat?

Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Kool

Kooli tegevuse eesmärk on anda õppuritele muusikalist ning kunstilist põhiharidust ning valmistada neid
ette professionaalse muusika- või kunstihariduse omandamiseks. Eesmärkide elluviimiseks teeb Kool muusika- ja kunstialast koostööd Kuusalu valla asutuste, teiste
muusikaalaste ühingute ja liitude vahel, korraldab töötajatele tööalaseid koolitusi oma erialaste ja pedagoogiliste
teadmiste täiendamiseks.

Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Kool kodulehekülg

Kuusalu Keskkool
Muusikasõbrad

Kooli aastapäevaballi jt suurürituste jaoks laste muusikaliste etteastete ettevalmistamine

11-19 aastased, T kell 14.00 – 15.40

Juhendaja Kai Peterson, kontakt kai.peterson@kuusalu.edu.ee

Mudilaskoor

Mudilaskooride repertuaari õppimine ja harjutamine

8-9 aastased, T ja N kell 13.00 – 13.50

9-11 aastased, E kell 13.10 ja N kell 13.05

Juhendaja Niina Esko, kontakt niina.esko@kuusalu.edu.ee

 

Lastekoor

Lastekoori repertuaari õppimine ja harjutamine

11-14 aastased, T ja N kell 14.55 – 15.40

Juhendaja Taavi Esko, kontakt taavi.esko@kuusalu.edu.ee

 

Noorte segakoor

Noortekooride repertuaari õppimine ja harjutamine

15-19 aastased, R kell14.00 – 15.30

Juhendaja Taavi Esko, kontakt taavi.esko@kuusalu.edu.ee

Poistekoor

Poistekooride repertuaari õppimine ja harjutamine

11-14 aastased, E ja K kell 14.00 – 15.40

Kolga Kool
Akordionistid

Lapsed mängivad pille, õpivad muusikat tegema ja üksteist kuulama.

7-14 aastased

Juhendaja Jekaterina Kivimeister, kontakt jekivimeister@gmail.com

Kuusalu Noortekeskus
Bändiring

Toimuvad kord nädalas Kuusalu Rahvamajas ja Kolga Kooli bändiruumis. 

Juhendaja on Rein T. Rebane, kontakt rockrebane@gmail.com

Uurikad

Uuri küla noorte folkansambel, kus laulavad ja mängivad erinevaid pille ainult ühe küla noored.

Uurikad Facebooki leht