Kuusalu tee 35, Kuusalu, 74601 Harjumaa

krista.allik@kuusalu.ee

+3720 515 4154

E-R 14:00-18:00

Vallavalitsus ootab Kuusalu valla aasta noore aunimetuse kandidaate. Tiitli saaja peab olema 7-26-aastane ning rahvastikuregistri andmetel Kuusalu valla elanik.

Aasta noore tunnustamise eesmärk on väärtustada ettevõtlikku ja silmapaistavat noort, kes on tegevuse, aja ja oskustega panustanud Kuusalu vallas noorsootöö arendamisse, olnud teistele noortele eeskujuks ning märkamist vääriva tegutsemisega aidanud kaasa kogukonna arengule.

Aasta noore määramiseks võivad kandidaate esitada füüsilised ja juriidilised isikud, organisatsioonid ja asutused.

Vabas vormis põhjendusega ettepaneku palume esitada aasta noore tunnustamiseks 09.11 -26.11 elektroonilise keskkonna Spoku kaudu.

Kõik aasta noore kandidaadid saavad kutse vallavanema vastuvõtule. 

Aasta noore valib aasta haridustöötajat ja hariduse sõpra valiv komisjon kuhu lisandub aasta noore valimisel noorsootöö koordinaator.

Aasta noor kuulutatakse välja valla tänupeol.