Kuusalu tee 35, Kuusalu, 74601 Harjumaa

krista.allik@kuusalu.ee

+3720 515 4154

E-R 14:00-18:00

Noortevolikogu

Tutvu meie suurepärase noortevolikoguga

Kuusalu valla noortevolikoguga saad ühendust meiliaadressil noortevolikogu@kuusalu.ee

Kuusalu valla noortevolikogu põhimäärus

Sanne Säär

Noortevolikogu esimees

Olen Kolga kooli vilistlane ja praegu õpin Kuusalu keskkoolis. Olen mõlemas koolis olnud õpilasesinduses, Kolgas olin õpilasesinduse president. Õpin lisaks Kuusalu muusikakoolis. Seega on mul meie valla koolidest hea ülevaade ning tean, mida saaks paremini teha. Ma vaimustun kõigest ja püüan kogu aeg uusi kogemusi saada. Vabal ajal õpin prantsuse keelt ja loen. Huvitun geenitehnoloogiast, rahvusvahelistest suhetest ja väitlusest. Olen palju üritusi korraldanud nii õpilasesindustes kui ka seoses Eesti Noorteühenduste Liiduga, kelle tegemistest olen juba pea aasta osa võtnud. Ürituste seas, mida olen korraldanud, on osaluskohvikud, muusikafestival, laagrid jne. Mulle meeldib väga oma arvamust kuuldavaks teha, teisi aidata ja tegeleda noortega.

Kui osutun noortevolikokku valituks, siis seisan noorte õiguste ja vajaduste eest, räägin kaasa kohaliku elu edendamiseks ning kaasan noori olenemata vanusest, elukohast jms. Täpsemalt tahan parandada noorte sportimis- ja liikumisvõimalusi, võimalust kõigil lastel ja noortel tegeleda erinevate huvialadega ning soovin, et noori kaasatakse valla otsustusprotsessidesse veelgi enam. Minu soov on, et Kuusalu vallas oleksid kõik võrdsed ja see oleks parim koht, kus elada.

Klaara Saar

Noortevolikogu aseesimees

Mina olen 20-aastane Kuusalu valla elanik ning õpin Tartu ülikoolis haridusteaduste instituudis sotsiaalpedagoogika alal. Soovin kandideerida Kuusalu valla noortevolikokku, et täiendada enda silmaringi, oskusi ning tutvusringkonda. Soovin aidata kaasa Kuusalu valla noorte noorteelu edendamisse ning pakkuda noortele huvitavaid võimalusi enese täiendamiseks. Eelnimetatule lisaks pean oma südameasjaks panustada Kuusalu noortevolikogu edenemisse.
Endise õpilasaktivistina sain väärtuslikke kogemusi erinevaid üritusi korraldades Kuusalu kooli õpilasesindusega ning EÕEL aktivistina liikmete valdkonnas. Peamisteks ülesanneteks oli erinevate noortele suunatud ürituste korraldamine, õpilasesinduse töö organiseerimine ning õpilasesinduste koolitamine. Ürituste korraldamisel olen osalenud vabatahtlikuna “tööjõuna”, aidates kaasa, millega vaja, s.h autojuhina, samuti olen korraldajana ette planeerinud erinevaid noorteüritusi ning organiseerinud ürituste kulgemist.
Minu huvispektrum juba EÕEL liikmete valdkonnas (2019/2020) kui ka praegustel õpingutel on noored (ka tulevase noortevolikogu liikmed) ning nende vaheline suhtlus ja koostöö, millesse sooviksin ka edaspidi noortevolikogu töös panustada.

Jarek Heinmaa

Noortevolikogu liige

Olen Jarek Heinmaa ja tahan kandideerida Noortevolikokku. Soovin pakkuda noortele paremaid võimalusi ja rohkem tegevusi Kuusalu vallas. Varasemad kogemused puuduvad. Olen meeskonnatöös üpris hea, abistan abivajajaid ja kuulan ära teiste ideid ja ei suru oma tahtmist peale. Olen nõus panustama kõikjale, kuhu süda kutsub ja mis pakub mulle endale huvi ja rõõmu asja paremaks muuta.

Jarko Toomvap

Noortevolikogu liige

Olen Jarko Toomvap ja soovin kandideerida Kuusalu valla noortevolikokku, selleks et pakkuda noortele uusi ja huvitavaid tegevusi ja üritusi. Varasemad kogemused mul puuduvad, kuid sooviksin saada asjast rohkem teada. Arvan, et saan meeskonnatööga hästi hakkama, sest olen hea suhtleja.

Joosep Mürk

Noortevolikogu liige

Õpin Kuusalu Keskkooli 11.klassis, teist aastat esindan õpilasi kooli hoolekogus ning kolm aastat on mind valitud õpilasesinduse juhatusse. Olen aidanud korraldada ka erinevaid üritusi, näiteks osaluskohvikud. Kandideerin noortevolikokku, et seista noorte eest, edendada Kuusalu noorte elu ning saada uusi kogemusi. Oman väga laia tutvusringkonda ja olen kohaliku eluga kursis. Usun, et saan abiks olla.

Kerttu Saagpakk

Noortevolikogu liige

Olen Kerttu Saagpakk, tegelen mõneti muusikaga ja käin koolis teatrikallakuga klassis. Gümnaasiumiteed alustasin Tallinnas ning teisel aastal astusin koolilehe toimetusse. Kandideerin noortevolikogusse, kuna soovin süvenenumalt õppida seda, kuidas suure grupi jaoks, nagu seda on praegusel juhul noored, midagi korda saata. Lisaks oleks mõnus panustada koduvalla ellu. Põhikoolis olen olnud seotud õpilasesindusega ning osalenud mõndadel valla noorte vahelistel aruteludel. Mul on olemas ka sündmuste korraldamise ja erinevatesse ettevõtmistesse panustamise kogemus. Arvan, et oleksin valmis vabatahtlikuna panustama enamasti kõigesse, millesse vaja. Enim pakuks huvi midagi kultuuriga seotut.

Mariella Soom

Noortevolikogu liige

Mina olen Mariella ning õpin Kuusalu Keskkooli 10.klassis. Olen rõõmsameelne ja tegus ning ei taha kuidagi paigal püsida. Kooli kõrvalt käin Kuusalu Kunstidekoolis akordini erialal. Ka sport ja sportimine on mulle väga südamelähedased.
Soovin noortevolikokku kandideerida, kuna tahan arendada ja edendada meie Kuusalu noorte võimalusi, et meil oleks kõigil koos hea olla. Olen lennukate ideedega ning tahan pidevalt midagi korda saata. Tahaksin väga enda mõtteid teisete noortega arutada ja ka nende ideid kuulata.
Viimased kaks aastat olen olnud Kuusalu Keskkooli õpilasesinduse asepresident, oleme koolis korraldanud mitmesuguseid sündmusi. Minu kõige suurem ürituse ellu viimine seni on 2020.aasta Osaluskohviku korraldamine. Peale seda sain kinnitust, et mulle väga meeldib tegutseda, planeerida, korraldada ja ennast selle käigus arendada. Ning tahaksin kunagi veel suuremaid tegusid korda saata.
Kuna liikumine on väga oluline osa minu elus ja tean, kuidas liikumine elu nii palju rõõmsamaks muudab, siis tahaksin väga spordi valdkonda parendada, et noored saaksid tegeleda spordiga, nii, et meie vald oleks sellega teistele eeskujuks.

Siim Sillaste

Noortevolikogu liige

Ma olen Siim Sillaste. Suurema osa ajast õppin koolis, aga ülejäänud aja veedan oma sõpradega Kuusalus. Mul on palju ideid, millega saaks noorte elu huvitavamaks teha ja veel on minu jaoks tähtis see, et võimalikult paljud noorte ideed saaks ellu viidud.

Uku Aasrand

Noortevolikogu liige

Olen aktiivne noor paljude huvidega, millest suurimad on muusika ja sport. Olen lõpetanud muusikakooli saksofoni erialal ning osalen mitme orkestri ja koori töös, nende seas EMLS-i üle-eestiline Poistekoor Kalev ja Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester. Koolis tantsin rahvatantsurühmas. Spordis on minu peamised alad keskmaajooks ja jalgpall.
Olen osalenud paljudes laagrites ning kursustel. Näiteks Lahemaa Looduskooli laagrites, kus on tähelepanu pööratud koos töötamisele ning õppimisele. Ka minu hobides – jalgpallis, koorilaulus ja orkestrimängus on võimalik edu saavutada vaid läbi sujuva meeskonnatöö. Mul on lai tutvusrindkond, mis koosneb suures osas Kuusalu valla noortest ning usun, et noortevolikogu liikmena tuleb see kindlasti kasuks.
Soovin noortevolikokku kandideerida, et aidata kaasa Kuusalu valla noorte soovide täitumisele. Olen ise aktiivne paljudes valdkondades ning tänu sellele oskan noorte soove ning huvisid arvestada ja hinnata. Vabatahtlikuna oleksin valmis hea meelega panustama valdkondades, mis mulle endale huvi pakuvad, näiteks muusika- või spordiürituste korraldamises.