Kuusalu tee 35, Kuusalu, 74601 Harjumaa

krista.allik@kuusalu.ee

+3720 515 4154

E-R 14:00-18:00

Pilvelahenduste arendaja koolitus

Pilvelahenduste arendaja koolitus

Koolitused on mõeldud eelkõige noortele töötutele, ning need on osalejatele tasuta.

24. oktoobril on algamas selle projekti 5 koolitus ning praegu on käimas tegevused koolitusrühma osalejate leidmiseks. BCS Koolitus on koolitusfirma, mis tegeleb IT koolituste korraldamisega. Üks meie projektidest on pilvepõhiste lahenduste arendaja koolitus, mille käigus toimub 8 koolitust.

Kuna koolitused toimuvad (kontaktõppena) veebis ning vajadusel laenutame osalejale ka arvuti, siis on võimalik osaleda huvilistel erinevatest Eestimaa paigust ning sõltumata majanduslikust olukorrast.

Lähem info ning koolitusele registreerumine: https://www.bcskoolitus.ee/koolitus/pilvelahenduste-arendaja-koolitus/

Koolituse eesmärk on õpetada osalejaid looma ja arendama pilvepõhiseid ärilahendusi. Koolituse läbinu omandab oskused, et asuda tööle pilvelahenduste juuniorarendajana, IT-rakenduste administraatorina, IT-projektijuhi või IT-nooremspetsialistina.

Koolitus pakub tööle minekuks vajalikku tuge. Koolituse järel on kõigil osalejatel võimalik läbida tööpraktika ettevõttes.

Koolitaja Tarmo Rosenfeldt koolituse kohta:
“SharePoint on Microsofti loodud dokumendi- ja infohaldusportaal. Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade SharePointi kasutusvõimalustest keskkonna looja (peakasutaja) tasemel. Käsitletakse teemasid nagu SharePointi ideoloogia (milleks ja kuidas?), saitide loomine (klassikaline ja kaasaegne disain), dokumendi-ja projektihalduse saidi loomine ja kasutamine ning koolituse lõpetab iseseisev töö.”

Koolitaja Henrik Hansson Power Appsi teema kohta:
“See on programmeerimisõpetus inimestele, kellel pole eelnevat kogemust. Väga algtasemel. Toimub ühes keeles, kuid neid põhimõtteid saab kasutada ka teistes keeltes programmeerimisel. Annab hea ülevaate, mida üldse teha saab.”

Sihtgrupp:

 • 16.-29. aastased noored, kes ei tööta ega õpi (mitte mingis õppevormis ning ei ole ka akadeemilisel puhkusel);
 • 30. aastased ja vanemad inimesed, kes on olnud töötud vähemalt 6 kuud ning ei õpi. Sihtrühma kuuluvad ka lapsehoolduspuhkusel olijad.

Programm:

 • M365 keskkonnas veebilahenduste arendamine (Microsoft Power Platform)
 • SharePoint Framework ja Office Add-ins põhifunktsioonid
 • Äriprotsesside mõistmine ning edukas kliendisuhtlus
 • Arendusprojekti esitlemine
 • Meeskonnatöö ja ajajuhtimine
 • SharePoint peakasutajale ja spetsialistile
 • Projekti- ja protsessijuhtimise alused
 • Programmeerimise alused
 • Agiilsed arendusmetoodikad

Õppemeetodid: Praktiline harjutus, iseseisev töö

Hindamismeetod: Iseseisvate tööde sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamine selgitatakse välja koolituse jooksul osalejatele antavate iseseisvate praktiliste töödega.

Koolitaja kvalifikatsioon:  Koolitaja kvalifitseerub õpet edukalt läbi viima, kui tal on minimaalselt kolme aastane praktiline kogemus täikasvanutele suunatud koolituste läbiviimisel õpetatavas valdkonnas; on omandatud andragoogi kutse või isik on varem töötanud koolitatava sektori spetsialistina minimaalselt kolm aastat.

Koolitusele  kandideerimine:

 • koolitusele registreerudes saab kandideerija oma e-mailile automaatse kinnituskirja.
 • Enne koolituse algust kutsutakse kandideerijad kohustuslikule infotunnile. Infotunnis saavad osalejad juhised edasiseks tegutsemiseks.
 • Koolitusrühma arvamine toimub konkursi korras motivatsioonikirjade alusel.