Kuusalu tee 35, Kuusalu, 74601 Harjumaa

krista.allik@kuusalu.ee

+3720 515 4154

E-R 14:00-18:00

Vallavanema vastuvõtt Aasta Noor 2022 nominentidele

Vallavanema vastuvõtt Aasta Noor 2022 nominentidele

8. detsembril 2022 kutsuti Kuusalu vallavanema vastuvõtule Kuusalu valla Aasta Noor 2022 nominendid – Gitte Lees, Mariella Soom ja Andreas Idavain.

Palju õnne kõigile!

Aasta noore tunnustamise eesmärk on väärtustada ettevõtlikku ja silmapaistavat noort, kes on tegevuse, aja ja oskustega panustanud Kuusalu vallas noorsootöö arendamisse, olnud teistele noortele eeskujuks ning märkamist vääriva tegutsemisega aidanud kaasa kogukonna arengule.

Fotod: Elsbeth Link

Gitte Lees – Gitte on juba 8 aastat JK-s Kuusalu Kalev noori treeninud. Hetkel kuulub tema gruppi 25 noort vanuses 9-11 aastat. Võistkond on osalenud mitmetele turniiridel ja Eesti Jalgpalli Liidu poolt oraniseeritud võistlustel. Lisaks on Gitte töötanud abipolitseinikuna. Täna töötab Gitte Ida-Harju piirkonnapolitseinikuna, kes tegeleb just laste ja noortega.

Hobid – jalgpall

Mariella Soom – Mariella on olnud pikaaene Kuusalu Keskkooli õpilasesinduse liige, millest viimased kaks aastat president. Mariella kuulub ka Kuusalu Noortevolikogu koosseisu. Lisaks noorte Osaluskohviku ja noortevolikogu sotsiaalmeediatiimis aktiivsele kaasa löömisele oli Mariella selle aastase noorte Muusikafestivali üks peakorraldajatest. Ürituse korraldamiseks kirjutas Mariella projekti Eesti Avatud Noortekeskuste ühenduse, Haridus ja Noorteameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldatava noorte projektikonkursile “Järgmine Samm”, kust saadi ka rahastus.

Hobid – akordioni ja kitarri mängimine, teatejooks, mitmevõistlused, korvpall

Andreas Idavain – Andreas on aktiivne noorkotkana, käinud esindamas Kuusalu rühma noorkotkaid lisaks maakondlikele ja vabariigi sisestele võistlustele ka Skandinaavias ja Baltikumis. Andreas on alati aidanud nooremate noorkotkaste väljaõppe korraldamisel ja alates 2022 suvest on Andreas olnud Kuusalu noorkotkaste rühmapealiku asendaja. Andrease eestvedamisel toimus Harjumaa noorkotkastele ja kodutütardele suunatud patrullvõistlust sel aastal just Kuusalu vallas. Lisaks patrullvõistluse korraldamisele oli Andrease koordineerida ka üritus kohalike inimeste ja asutustega.

Hobid – jalgpall, võrkpall, jõusaal

Aasta Noor valitakse Kuusalu vallas viiendat aastat. Pidulik vallavanema vastuvõtt toimus juba neljandat korda.