Kuusalu tee 35, Kuusalu, 74601 Harjumaa

krista.allik@kuusalu.ee

+3720 515 4154

E-R 14:00-18:00

Harjumaa Osaluskohvik 2020

Harjumaa Osaluskohvik 2020

6. novembril toimus Kuusalu spordikeskuses Harjumaa Osaluskohvik, kus osalesid õpilased erinevatest Harjumaa ja Tallinna koolidest eesmärgiga rääkida kaasa noori puudutavatel teemadel. Kokku oli tulnud 46 osalejat ja 9 otsustajat. Koos vesteldi transpordi, õppekava, noorte töötamise, valimiste ja koroonakriisi teemadel. 

Transpordilauas räägiti bussiliikluse korraldusest ja selle mugavusest. Õppekavade muudatustest rääkinud lauas jõuti järeldusele, et koolis võiks olla rohkem seksuaalõpetusest, rääkida enam viisakast käitumisest, poliitikast ja elulisest majandusest. Lauas “Noored tööle” arutati, et noore töötaja teadmised seadustest ja lepinguga tööst on kesised; leiti, et oleks vaja ühte veebilehekülge, kus noored ja tööandjad saaksid panna üles kuulutusi. Valimisi puudutanud lauas räägiti noortest kui vastutustundlikest valijatest, radikaalsusest poliitikas ja sellest, mida poliitikutelt oodatakse. Viiendas lauas, kus arutati koroonakriisi üle, jõuti järeldusele, et kommunikatsioon oleks võinud olla parem ja maskide kandmise peaks tegema kohustuslikuks.

Siiski ei lõppenud Osaluskohvik vaid selle üritusega – jaanuaris on tulemas kaasamisüritus, kus analüüsitakse laudades välja toodud konkreetseid soovitusi ja mida tuleks kohalikul tasandil astuda kindlate teemade lõikes.

Osaluskohvikud toimusid üle Eesti ja olid üks osa “Noorelt noorele – osalusest lähemalt” projektist, mida toetab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist. Osaluskohvikut korraldasid Kolga ja Kuusalu õpilasesindused ning Eesti Noorteühenduste Liit.

Pikemad lauakirjeldused:

“Ma ei viitsi kaks tundi bussi oodata” – lauajuht Kärt Kirsimaa, otsustajad Andrus Nilisk, Kadri Krooni ja Katrin Hanko (Põhja-Eesti ühistranspordikeskusest). Lühidalt jõuti lauas selliste järeldusteni: info saamine bussiliikluse kohta on suur puudujääk ning soovitati seda parandada. Lisaks mõistsid osalejad, et reisijatena on ka neil kohustus käituda sobivalt ning nõustuti, et kõik bussijuhid ei ole ebaviisakad. Bussipiletite hinna osas jõuti järeldusele, et see on sobivas suurusjärgus ning sobib, et ühistransport on õpilastele tasuta, kuid täiskasvanutele tasuline – sooviti, et see jätkuks. Osalejad soovivad ühistransporti häälteavitusi või ekraane, et teada lähenevaid peatuseid ning otsustajad lubasid, et uuest aastast need võimalused bussidesse ka tulevad.

“Kasutu koolipäev” – lauajuht Kristin Mäkiševa, otsustajad Annike Soodla ja Britt Järvet (Haridus- ja Teadusministeeriumist). Lauast tulnud põhilised järeldused: Võiks olla rohkem ja põhjalikumalt seksuaalõpetust, mida viiks läbi keegi väljastpoolt kooli. Majanduses rääkida pigem elulisest poolest. Kindlasti tuleks õpetada lastele ja noortele viisakust, eetikat, üleüldist käitumist. Poliitikaalaseid teadmisi jääb väheseks ja seda saaks koolis parandada. Samuti tuli osalejate poolt soov, et koolis võiks rohkem õpetada, kuidas avalikult esineda.

“Noored tööle” – lauajuht Sanne Säär, otsustajad Gerli Veeleid (HEAK) ja Rain Käärst (ettevõtja). Peamised mõtted lauast: lepinguga töötamine on usaldusväärsem; noored ja tööandjad peaksid reklaamima ennast rohkem. Tuleb olla ise aktiivne. Tuleks olla tööandja suhtes kohusetundlik. Võiks kasutada enda hobisid, et endale tööd leida. Sooviks, et kas karjääri-, ühiskonnaõpetuses või klassijuhataja tunnis räägitakse, kuidas leida suveks tööd, mida selle juures tuleb arvestada ning tutvustada põhilisi seadusi, mis puudutavad töötamist. Ettevõtlust võiks tutvustada põhikoolis, luua võimalus neil seda õppida, kellel koolis see puudub (nt ettevõtlusõppe valikaine ei avane soovijate vähesuse tõttu).

“Head otsustajad – otsustage lõpuks ära!” – lauajuht Allen Larin, otsustaja Kalle Klandorf (Tallinna abilinnapea). Mõned mõtted lauast: ühistranspordis, avalikel üritustel ja siseruumides maskid konkreetse käsuga kohustuslikud. Siiski, karistamine ei ole hea mõte, kui maski ei kanta. Sooviti üldiselt karmimaid reegleid, aga mõistuse piires. Distantsõppele minnes puudus kogemus aja planeerimisega. Mõistuse piires distantsil õppimise andmine (siis oleks õppimine sujuvam); ülesanded maksimaalselt 45 minutiks. Eriolukorra ajal saadi infot riiklikelt internetilehekülgedelt, raadiost, telekast; usaldati pigem riiki kui sõpru.

“Kas valimised suruvad mind kasti?!” – lauajuht Jan-Erik Voore, otsustaja Joel Jesse (Reformierakond). Arutelude järeldused: radikaalsus takistab demokraatiat; noortel on vaja reisida ja silmaringi arendada ehk välismaale minek ei ole ainult halb; noored on vastutustundlikud ja teadlikud valijad; tahetakse uusi (noori) nägusid poliitikasse; kutsuti üles poliitikuid mõtlema noorte peale ja ennast reklaamima. Poliitikutele soovitati tutvuda rohkem noorte ideedega ja nendega arvestada.

Vaata ka ENL videot Eesti Vabariigi presidendi tervitusega siit: https://www.facebook.com/ENLiit/videos/779992642546258