Kuusalu tee 35, Kuusalu, 74601 Harjumaa

krista.allik@kuusalu.ee

+3720 515 4154

E-R 14:00-18:00

Koos liigutame mägesid

Koos liigutame mägesid

Kuusalu vald ja Kuusalu Noortevolikogu viivad läbi Kuusalu noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringut ja Kuusalu Noortevolikogu rahuloluküsitlust. Küsitlusankeet koosneb kahest osast.

Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks – see tähendab, et Sinu nime ankeedis ei küsita.

Sinu vastus aitab pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu noorte vajadustele ja kitsaskohtadele! Anna oma hinnang Kuusalu valla noorsootööle!

Vastates palun vali see vastusevariant, mis tundub olevat Sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem.

Küsimused on esitatud 2020-2021 aastate kohta.

Küsimustikule palume vastata nädala jooksul 8.-14. novemberil.

Uuringu kontaktisik on Krista Allik (krista.allik@kuusalu.ee, telefon 5154154)

7.-12. aastaste noorte küsitlusankeet

13.-19. aastaste noorte küsitlusankeet

20.-26. aastaste noorte küsitlusankeet

Noortega töötavate spetsialistide tagasiside ankeet

Noorteühenduste ja -organisatsioonide tagasiside ankeet