Kuusalu tee 35, Kuusalu, 74601 Harjumaa

krista.allik@kuusalu.ee

+3720 515 4154

E-R 14:00-18:00

Kuusalu Õpilasmalev 2023

Kuusalu Õpilasmalev 2023

Kuusalu Õpilasmalev 2023 toimus 26.juuni – 7.juuli. Malevasse kandideerimise avasime 8.mail. Kandideerimine kestis 14-nda maini. Meie malevlaste lõplik arv sai 17. Nende hulgas 1 ukraina noor. Tööandja oli Kuusalu Vallavalitsus. Noored immutasid valla sildu ja bussipeatuseid. Ka sel aastal said Kuusalu valla triibud ja uue rohelise värvi kaks bussipeatust (Loo ja Mereranna) Kõikidest bussipeatustest eemaldati vanad kuulutused ja klambrid seintest. Lisaks korrastasid noored kohalikke randu ja noortekeskuse ümbruse ning pesid noortekeskuse aknad.

Selle aasta maleva teema oli koostöö ja meeskonnatöö. Sellest lähtuvalt olid töötoad valitud vastavalt. Esimesel päeval toimus koostöös Töötukassaga töötuba, milles rääkisime töötaja õigustest ja kohustustest. Palusime koolitajal lähemalt rääkida ka motivatsioonikirja ja CV koostamisest. Nägime seda vajadust noorte poolt saadetud motivatsioonikirju lugedes. Samuti toimus meil ka isiksusetüüpide töötuba koos Personalidisain OÜ-ga, kus rääkisime erinevatest inimtüüpidest ja millega arvestada suhtlemisel. Tegime koostööd Rae Õpilasmaleva rühmaga, kellega osalesime purjetamise töötoas ja “Sendist sajani” töötoas. Mängisime erinevaid meeskonnamänge peale tööd ja käisime Megazone-is lasergame-i mängimas. Tegime töötoa raames koos AI-ga endale rühmalogo, mille lasime Eesti Tikand OÜ-l endale ka tikkida ja lõikasime meeskondlikult kokku malevavideo-d. Viimaseks päevaks tegime koos endale küpsisetordi.

Maleva raames arendasime oma kultuuri- ja väärtuspädevusi mööda koduvalda ringi sõites ja tutvudes meie kohalike vaatamisväärsustega. Sotsiaalset ja kodanikupädevust arendasime isisksusetüüpide töötoas ja ühiste meeskonnamägude käigus. Sealhulgas kindlasti ka enesemääratluspädevust ja suhtluspädevust. Mõtestasime noortega isiksusetüüpidest lähtuvalt mida nad ootavad kui nendega suheldakse ja mis neile ei sobi nii hästi. Logo disainimise ja video monteerimise töötoad arendasid tehnoloogiaalast ja digipädevust. Sealhulgas ka ettevõttlikuspädevust. Rääkisime läbi, millele logo disainides tähelepanu pöörata ja mida soovime logoga edasi anda. Noorte ettevõtlikuspädevust toetas ka igahommikune ühiselt planeeritav tööde järjekord, kus noored said kaasa mõelda, kuidas jagada ja planeerida tööd vastavalt meeskonna tugevustele, ilmale, transpordile ja tööle kuluvale ajale.

Selle aasta maleva logo disainimisel kasutasid noored AI abi ja meie maleva embleem sai selline;

Malevast kokkuvõtvad videod monteerisid noored telefoni poolt pakutavate äppidega. Need said sellised;