Kuusalu tee 35, Kuusalu, 74601 Harjumaa

krista.allik@kuusalu.ee

+3720 515 4154

E-R 14:00-18:00

Kuusalu Noortevolikogu esimese koosseisu tegemised

Kuusalu Noortevolikogu esimese koosseisu tegemised

Kuusalu valla esimesed noortevolikogu valimised toimusid 4.-5. juuni 2021. Noortevolikogu koosseis kinnitati 8. juunil 2021. Noortevolikogu sai 9 liiget – Sanne Säär, Klaara Saar, Jarek Heinmaa, Jarko Toomvap, Joosep Mürk, Kerttu Saagpakk, Mariella Soom, Siim Sillaste, Uku Aasrand. 

Kujundatud on Kuusalu noortevolikogu logo ja loodud  Facebooki (jälgijaid 71) ja Instagrami (jälgijaid 211) konto, et oma tegevusi jagada.

Kuusalu Noortevolikogu on aktiivselt toimetanud koduvallas.

Noortevolikogu liikmed osalesid vallavolikogu komisjonide töös – hariduse- ja noorsootöökomisjon – Klaara Saar, eelarve – Joosep Mürk, keskkonna-ja ehituskomisjon – Sanne Säär, sotsiaalkomisjon Sanne Säär ja Kerttu Saagpakk, ühistegevuse komisjon – Uku Aasrand.

Lisaks osales Klaara Saar laste- ja perede komisjoni töös.

Osaleti Kuusalu valla noorsootöö kvaliteedihindamisel, mille raames viidi läbi ka omapoolne rahulolu küsitlus. Lisaks osaleti Noorsootöö arengukava koostamisel ja ida-harju piirkonna integreeritud koostöömudeli väljatöötamisel. 2023. aastal viidi vallas läbi üliõpilaste rahalise toetuse uuring.

Sügisel jagas Kuusalu noortevolikogu koos Loksa noortega oma logoga helkureid, et valla noored oleksid pimedas nähtavad. Haiguste perioodil koostati plakat, kuidas ennast ja teisi haiguste perioodil hoida. 2022. aastal korraldati  ujumise väljakutse sotsiaalmeedia vahendusel, Kuusalu Muusikafest, mis sai tunnustatud ka Aasta Tegu tiitliga,  noorte kohtumised Kuusalu Noortekeskuses ja toitumiskoolitus noortele.

2022. aastal moodustas Kuusalu noortevolikogu oma bändi – Uku Aasrand ja Mariella Soom laulavad, Kertu Saagpakk mängib süntesaatorit ja Jarko Toomvap ja Siim Sillaste mängivad trummidel.

Aidati valla Tänuürituse ja Ida-Harju valimisdebati läbiviimisel.

Kuusalu vallavalitsusele on esitati ettepanek ühistranspordi kompensatsiooni osas kuni 26 aastastele Kuusalu valla noortele.

Tegutsetud on koos teiste valdade noortega. Esimesena toimus motivatsiooni üritus väljasõiduga Pärnu. Tutvuti  Pärnu noortevolikoguga, kes on üks staažikamaid, et end noortevolikogu-alaste teemadega paremini kurssi viia ning “oma ala tegijatelt” õppida.

2022. aastal korraldati koos Rae noortevolikoguga Harjumaa Osaluskohvik ja sellele järgnenud reflektsiooniüritus ja ühine motivatsioonipäev. Osaluskohvikute projekt oli sel korral suunatud Riigikogu valimiste eeltegevustele. Eesti Noorteühenduste Liit koondas Osaluskohvikutes välja toodud konkreetsed probleemid ja noorte poolt pakutud lahendused ja pani kokku 2023. aastaks Riigikogu platvormi.

Kuusalu Noortevolikogu esimees Sanne Säär oli mentoriks Saue ja Peipsiääre noortevolikogudele.

Koos Eesti Noorteühenduste Liiduga on õpitud kuidas pidada debatte ja väidelda, kuidas kirjutada projekte ja millised on sotsiaalmeedia võimalused enda tegevuste kajastamiseks.

Kuusalu noortevolikogu esimees Sanne Säär käis 2022 aasta novembris ENL-i podcast-i “Noored otsustajad” salvestusel, kus räägiti, mis on noorte osalus, millega tegelevad noortevolikogud ja miks tasub noortevolikoguga liituda. Lisaks käis Sanne novembris koos ENL-iga Riias vaatamas ja kaasa rääkimas, kuidas vanadele hoonetele noorsootööks uus elu sisse puhuda ja detsembris Kopenhaagenis, et tutvuda Taani noorteühenduste liiduga, Taani üliõpilasliiduga ja Kopenhaageni noortevolikoguga.

Kuusalu noortevolikogu aseesimees Klaara  Saar käis ENL-i kaudu Eesti esindajana Prahas üritusel European Union & Latin-America and the Caribbean III Youth Days, millest Klaara kirjutas ka kokkuvõtte. Üritus toimus Euroopa Noorte Aasta raames. Arutati Ladina-Ameerika, Kariibide ja Euroopa Liidu ühiste probleemide teemadel, läbi noorte silmade.

Osaletud on mitmetel ENL üritustel – Suvekoolid, Osalusakadeemiad, Sügiskoolid, Juhtide ümarlauad,  talveakadeemia. Osalusakadeemias esines Klara Saar ettekandega, kus jagati kogemusi hariduse- ja noorsootöökomisjonis osalemisest.

Kuusalu noortevolikogu liikmete seas on neli  Kuusalu valla Aasta Noort – Klaara Saar (2019), Sanne Säär (2020), Joosep Mürk (2021) ning Mariella Soom (2022) .

Lisaks on olnud nomineeritud Aasta Noore laureaadile Uku Aasrand (2021).

Kuusalu Noortevolikogu liige Kerttu räägib Teeviit portaalis, kuidas noortevolikogus olles aitad muuta noorte elu paremaks.