Kuusalu tee 35, Kuusalu, 74601 Harjumaa

krista.allik@kuusalu.ee

+3720 515 4154

E-R 14:00-18:00

Vallavanema vastuvõtt Aasta Noor 2023 nominentidele

Vallavanema vastuvõtt Aasta Noor 2023 nominentidele

7. detsembril 2023 kutsuti Kuusalu vallavanema vastuvõtule Kuusalu valla Aasta Noor 2023 nominendid – Jan Philip Kivimaa, Allen Larin, Eliisa Helene Mäeväli, Madelen Monika Soiver.

Palju õnne kõigile!

Aasta noore tunnustamise eesmärk on väärtustada ettevõtlikku ja silmapaistavat noort, kes on tegevuse, aja ja oskustega panustanud Kuusalu vallas noorsootöö arendamisse, olnud teistele noortele eeskujuks ning märkamist vääriva tegutsemisega aidanud kaasa kogukonna arengule.

Fotod Elsbeth Link

Madelen Monika Soiver – Monika on endine Kuusalu Keskkooli õpilane, kes õpib Viimsi Gümnaasiumis, kus ta on koolilehe Hüpernool toimetuses ning pälvinud selle eest ka tunnustust. Kandidaadi esitaja toob esile, et Madelen Monika on koolis väga visa ja töökas ning pühendunud koolimeediale, täites enamikul kooliüritustel fotograafirolli. Ta pole kartnud vastu võtta uusi väljakutseid, proovides nii veebilehe haldamist kui ka videograafi- ja reporteritööd ja filmi tegemist. Lisaks viib ta läbi fotograafiateemalisi töötubasid. Väljaspool kooli abistab ta nooremaid õpilasi, aidates neid matemaatikaga ning on neile hinnatud eeskuju.

Eliisa Helene Mäeväli – Eliisa Helene Mäeväli kuulub Kuusalu noortevolikogusse, kus on üks aktiivsemaid osavõtjaid. Ta kuulub Kuusalu vallavolikogu ühistegevuse komisjoni, on liige Kuusalu keskkooli õpilasomavalitsuse juhatuses ja kooli hoolekogus. Eliisa Helene on andnud suure panuse Kuusalu valla kultuuriellu, ta mängib Kuusalu pasunakooris saksofoni, Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Kooli sümfooniaorkestris viiulit ja õpib muusikakoolis veel ka orelit ning laulab Kuusalu Keskkooli noortekooris. Ta on oktoobris Kuusalu rahvamajas toimunud muusikakooli suurejoonelise ABBA laulude kontserdi idee autor.

Allen Larin – Allen on silma paistnud eelkõige noorkotkana. Tänavu pälviti teda Harjumaa aasta noorkotka tiitliga. Kuusalu noorkotkaste rühmaga on ta saavutanud kõrgeid kohti võistlustel, korraldanud palju laagreid ja võistlusi. Tänu poodiumikohtadele on me Kuusalu rühm hästi tuntud nii Harju maleva kui ka Eesti tasandil. Allen õpib Kuusalu Keskkoolis. Kandidaadi esindaja kirjutab ankeedis, et Allen on tore, ettevõtlik ja tugeva iseloomuga noormees: „Ta on mulle hästi suur eeskuju ja motivatsioon. Ta on abivalmis ja saan teda alati usaldada. Ka teised võtavad temast eeskuju. Ta on tark ja räägib seda, mida teab. Õpetab teisi ja on õpihimuline.“

Jan Philip Kivimaa – Jan Philip on Kuusalu Keskkooli õpilane ja Kuusalu noortevolikogu liige. Kandidaadi esitaja kirjeldab Jan Philipit: „Ta on hooliv ja tähelepanelik teiste suhtes. Jan on alati kohal, mõtleb kaasa ja annab ausat tagasisidet. Ta ei anna lihtsaid lubadusi, ta on kalkuleeriv ja viib end enne asjadega kurssi. Kui talle on antud ülesanne, võib olla kindel, et see saab korralikult tehtud. Ta on positiivse ellusuhtumisega ning ta leiab väga lihtsalt kõigiga ühise keele. Ta väärtustab kõiki inimesi enda ümber. Ta on väga kohusetundlik. Suvel teenis taskuraha Konsumis müüjana ning töötas Reimann Retkedes abimatkajuhina. Ta on eeskujulik, julge ja ettevõtlik noor.“


Foto: Elsbeth Link