Kuusalu tee 35, Kuusalu, 74601 Harjumaa

krista.allik@kuusalu.ee

+3720 515 4154

E-R 14:00-18:00

Noorte Omaalgatus projektid

Noorte Omaalgatus projektid

Avatud on Kuusalu valla noorte omaalgatus projektide vastuvõtt.

Projektitaotluse saab esitada 13-19 aasta vanune noor või noored.
Projekti koostamisel ja läbiviimisel tuleb kaasata täisealine mentor. Kuusalu Noortekeskuse noorsootöötajad on valmis Sind igati toetama. Pöördu julgelt vajadusel nende poole.
Taotletav tegevus peab olema seotud Kuusalu vallaga ja/või Kuusalu kogukonnaga.
Toetuse kaudu soetatud vara jääb Kuusalu valla allasutuste kasutusse.

2024 aastal toimuvad taotlusvoorud aprillis ja septembris.  Taotlusfondi suurus aprillis on 1500 eurot ja septembris 1500 eurot. 

Taotlust saab esitada 15.-28. aprill 2024.

Taotluse saab esitada e-vormil või paberkandjal.

Elektroonilisel taotlemiseks avage noorte ettevõtlikkuse ja omaalgatusliku huvitegevuse toetuse taotluse e-vorm. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Seejärel kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormile lisage eelnevalt nimetatud dokumendid. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Taotlusi hindab selleks loodud kolmeliikmeline komisjon, mille moodustab noorsootöö koordinaator.
Taotlusvoorude tulemused avaldatakse Kuusalu valla kodulehel.
Toetus kantakse arve alusel teenuse osutaja ja/või kauba tarnija arvelduskontole.
Peale tegevuse lõppkuupäeva esitab taotleja 30 päeva jooksu aruande.