Kuusalu tee 35, Kuusalu, 74601 Harjumaa

krista.allik@kuusalu.ee

+3720 515 4154

E-R 14:00-18:00

Omaalgatus

Mis on Kuusalu valla noorte huvitegevust toetav fond?

Mis on Kuusalu valla noorte huvitegevust toetav fond?

 

Alates 2019. aastast toetatakse Kuusalu vallas noorte ettevõtlikkust ja omaalgatuslikku huvitegevust. 

Taotluse esitamisel kehtivad järgnevad tingimused:

Toetus on eelkõige noorte süsteemse ja juhendatud huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks, eesmärgiga suurendada nende võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal.
Projektitaotluse saab esitada 13-19 aasta vanune noor või noored.
Projekti koostamisel ja läbiviimisel tuleb kaasata täisealine mentor. Kuusalu Noortekeskuse noorsootöötajad on valmis Sind igati toetama. Pöördu julgelt vajadusel nende poole.
Taotletav tegevus peab olema seotud Kuusalu vallaga ja/või Kuusalu kogukonnaga.
Toetuse kaudu soetatud vara jääb Kuusalu valla allasutuste kasutusse.

2024 aastal toimuvad taotlusvoorud aprillis ja septembris.  Taotlusfondi suurus aprillis on 1500 eurot ja septembris 1500 eurot. 

Taotlust saab esitada 15.-28. aprill 2024.

Taotluse saab esitada e-vormil või paberkandjal.

Elektroonilisel taotlemiseks avage noorte ettevõtlikkuse ja omaalgatusliku huvitegevuse toetuse taotluse e-vorm. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Seejärel kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormile lisage eelnevalt nimetatud dokumendid. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Taotlusi hindab selleks loodud kolmeliikmeline komisjon, mille moodustab noorsootöö koordinaator.
Taotlusvoorude tulemused avaldatakse Kuusalu valla kodulehel.
Toetus kantakse arve alusel teenuse osutaja ja/või kauba tarnija arvelduskontole.
Peale tegevuse lõppkuupäeva esitab taotleja 30 päeva jooksu aruande.

Noorte omaalgatus

Spordilaager 2020

17.-19. augustini toimus Kolga Koolis esmakordselt tasuta II ja III kooliastme lastele mõeldud spordilaager. Laagri korraldasime koos Kolga õpilasesinduse liikmete ja abiturientidega. Raha laagri jaoks

Loe edasi »
Noorte omaalgatus

Muusikafestival 2019

Novembris korraldasime Kuusalu keskkooli ja Kolga kooli õpilasesindustega muusikafestivali, kuhu kutsusime esinema erinevaid noortebände nii Kuusalu kandist kui ka mujalt.Noorte ülesanneteks olid leppida esinejatega kokku

Loe edasi »
Noorte omaalgatus

Filmiringi projekt 2019

Kuidas tuli mõte?Kas projekti taotlus oli keeruline?Lühike tegevuse kirjeldus.Kuidas jäid rahule, kas saavutasid soovitud eesmärgi?Mida õppisid, mida teeksid teisiti?Plussid, miinused? Idee tuli filmist “Päevad, mis

Loe edasi »