Kuusalu tee 35, Kuusalu, 74601 Harjumaa

krista.allik@kuusalu.ee

+3720 515 4154

E-R 14:00-18:00

Noorte osalus

Tutvu kuusalu valla noortevolikoguga ja noorteosalus võimalustega!

2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteks on Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) loonud KOV platvormi. See on välja töötatud koostöös noorteorganisatsioonide ning noorte osaluskogudega. Dokument koondab noorte mõtted tuues välja murekohad ning pakkudes välja võimalikud lahendused ja ettepanekud. 

Eesti Noorteühenduste Liidu KOV valimisteks loodud platvorm

Kuid dokument on üldisem ega võta arvesse iga omavalitsuse eripärasid. Selleks, et osaluskogud saaksid oma kohalikule omavalitsusele edastada enda ootused seoses valimiste ja uue võimuliidu sõlmimisega, korraldati Kuusalu noorteaktiivi poolt Kuusalu valla 9. ja 10. klassides osalusseminar. Seal rääkisime valimiste olulisusest ja sellest, mida noored sooviksid Kuusalu vallas muuta. Ürituse tulemusena koostasime Kuusalu valla KOV valimiste platvormi.

Noorte kaasamine on oluline, kuna vaid nii on võimalik valla elu suunata, et noortel oleks seal hea elada. Lisaks tugevdab noorte kaasamine ka nende ja kodukoha sidemeid ning arendab demokraatiat, sest mida varem noored kaasa räägivad, seda suurem on tõenäosuses, et neil tekib osalemise ja kaasarääkimise harjumus.

Noorte omaalgatus

Noorte Omaalgatuslik Spordilaager

25.-27. augustini toimus Kuusalu spordikeskuses spordilaager, kust said osa võtta 24 noort vanuses 9-14. Korraldajateks olid vastloodud Kuusalu noortevolikogu liikmed Sanne Säär, Kerttu Saagpakk ja

Loe edasi »
Noorte osalus

Noortevolikogu esimene kohtumine

17.juunil kell 14.00 toimus Kuusalu valla Noortevolikogu esimene koosviibimine. Kohtuti Kuusalu vallavanema Terje Kraanveltiga ja Kuusalu volikogu esimehe Värner Lootsmanniga. Noortevolikogu esimeheks valiti Sanne Säär

Loe edasi »
Noorte osalus

Harjumaa kaasamisüritus 2021

5.märtsil 2021 toimus meie poolt korraldatud Harjumaa Osaluskohviku järelsündmus Harjumaa Kaasamisüritus 2021. Et noorte mõtetel ja sõnal oleks jõudu kasvada! Kaasamisüritus on jätkusündmus Osaluskohvikule, mida

Loe edasi »
Noorte osalus

Harjumaa Osaluskohvik 2020

6. novembril toimus Kuusalu spordikeskuses Harjumaa Osaluskohvik, kus osalesid õpilased erinevatest Harjumaa ja Tallinna koolidest eesmärgiga rääkida kaasa noori puudutavatel teemadel. Kokku oli tulnud 46

Loe edasi »
Noorte osalus

Osaluskohvik 2019

30. septembril toimus Kuusalu koolis Kolga ning Kuusalu noortele mõeldud Osaluskohvik, kus arutati erinevaid päevakajalisi teemasid. Üritust korraldasid Kolga ja Kuusalu kooli õpilasesinduste liikmed. Osales

Loe edasi »