Kuusalu tee 35, Kuusalu, 74601 Harjumaa

krista.allik@kuusalu.ee

+3720 515 4154

E-R 14:00-18:00

Omaalgatus

Mis on Kuusalu valla noorte huvitegevust toetav fond?

Mis on Kuusalu valla noorte huvitegevust toetav fond?

Alates 2019. aastast toetatakse Kuusalu vallas noorte ettevõtlikkust ja omaalgatuslikku huvitegevust. Taotleda saavad noored vanuses 13-19 aastat. Toetus on eelkõige noorte süsteemse ja juhendatud huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks, eesmärgiga suurendada nende võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal. Projektid peavad olema seotud Kuusalu vallaga. Projekti koostamisel ja läbiviimisel peab noor leidma täisealise mentori.

2021 aastal on arvestatud noorte enda ideede elluviimiseks ja
huvitegevuse toetamiseks 3 000 eurot. Tegevused tuleb läbi viia 2021. aasta jooksul.

Taotlusvoorud on planeeritud märtsis, mais ja aprillis. Seoses riigis valitseva pandeemiaga on märtsi voor ära jäetud ja märtsiks planeeritud summa lisatakse mai taotlusvooru.  Mais jaotatakse kuni 2 000 eurot ja oktoobris 1000 ja kasutamata jäänud vahendid. 

Taotluse esitamisel kehtivad järgnevad tingimused:
Toetus on eelkõige noorte süsteemse ja juhendatud huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks, eesmärgiga suurendada nende võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal.
Projektitaotluse saab esitada 13-19 aasta vanune noor või noored.
Projekti koostamisel ja läbiviimisel tuleb kaasata täisealine mentor.
Taotletav tegevus peab olema seotud Kuusalu vallaga ja/või Kuusalu kogukonnaga.
Toetuse kaudu soetatud vara jääb Kuusalu valla allasutuste kasutusse.
Taotlusvoorud toimuvad 2021. aasta märtsis, mais ja oktoobris. Märtsis jaotatakse kuni 1 000 eurot, mais kuni 1 000 eurot ja oktoobris kasutamata jäänud vahendid.
Taotluse saab esitada e-vormil või paberkandjal.

Elektroonilisel taotlemiseks avage noorte ettevõtlikkuse ja omaalgatusliku huvitegevuse toetuse taotluse e-vorm. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Seejärel kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormile lisage eelnevalt nimetatud dokumendid. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Oktoobris toimuv taotlusvoor on avatud 1. kuni 15. oktoobrini. Korraldatud lisavoor 1. kuni 10. november.
Taotlusi hindab selleks loodud kolmeliikmeline komisjon, mille moodustab noorsootöö koordinaator.
Taotlusvoorude tulemused avaldatakse Kuusalu valla kodulehel.
Toetus kantakse arve alusel teenuse osutaja ja/või kauba tarnija arvelduskontole.
Peale tegevuse lõppkuupäeva esitab taotleja 30 päeva jooksu aruande.

Noorte omaalgatus

Kodukino Kolga Seltsimajas

2021 aastal sai toetust vahva noorte idee Kodukino Kolga Seltsimajas. Suured tänud Kerttu Saagpakk-ile projekti eestvedamisel. Ekraani jaoks noorte projektist raha ei jätkunud ning see

Loe edasi »
Noorte omaalgatus

Noorte Omaalgatuslik Spordilaager

25.-27. augustini toimus Kuusalu spordikeskuses spordilaager, kust said osa võtta 24 noort vanuses 9-14. Korraldajateks olid vastloodud Kuusalu noortevolikogu liikmed Sanne Säär, Kerttu Saagpakk ja

Loe edasi »
Noorte omaalgatus

Spordilaager 2020

17.-19. augustini toimus Kolga Koolis esmakordselt tasuta II ja III kooliastme lastele mõeldud spordilaager. Laagri korraldasime koos Kolga õpilasesinduse liikmete ja abiturientidega. Raha laagri jaoks

Loe edasi »
Noorte omaalgatus

Muusikafestival 2019

Novembris korraldasime Kuusalu keskkooli ja Kolga kooli õpilasesindustega muusikafestivali, kuhu kutsusime esinema erinevaid noortebände nii Kuusalu kandist kui ka mujalt.Noorte ülesanneteks olid leppida esinejatega kokku

Loe edasi »
Noorte omaalgatus

Filmiringi projekt 2019

Kuidas tuli mõte?Kas projekti taotlus oli keeruline?Lühike tegevuse kirjeldus.Kuidas jäid rahule, kas saavutasid soovitud eesmärgi?Mida õppisid, mida teeksid teisiti?Plussid, miinused? Idee tuli filmist “Päevad, mis

Loe edasi »